Boligorganisationernes møde 2019

Forårsstemning og livlig snak på Rådhuset ved mødet 7. maj 2019

De fleste af Gladsaxes boligorganisationer var repræsenteret, da Byrådet inviterede til deres årlige fællesmøde på Gladsaxe Rådhus i en fyldt byrådssal tirsdag 7. maj 2019. Dagsordenen var bred, så der blev både talt om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i boligorganisationerne og om Gladsaxes nye træpolitik. På dagsordenen var også sortering og afhentning af madaffald – og ikke mindst al den planlægning og omstilling, som skal til, før etageejendommene i 2020 skal i gang, ligesom alle borgere i parcel- og rækkehuse lige er kommet.

Bæredygtighed skal brede sig
Med Gladsaxestrategien vedtog Byrådet i 2018, at Gladsaxe Kommune skal arbejde efter FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Borgmester Trine Græse forklarede, at netop byer og kommuner har en særlig rolle, fordi de er helt tæt på både borgere og virksomheder, og derfor har de bedst forudsætninger for at gøre noget lokalt, som gør en forskel globalt.

Letbanen tager synlige skridt
Byggeriet af Hovedstadens Letbane er for alvor begyndt at blive synligt flere steder i Gladsaxe. Især ved Buddinge Station, hvor en kæmpestor gang- og cykeltunnel på 600 tons nu er flyttet på plads under skinnerne som et af de første rigtig store tegn på, at projektet skrider frem. Derfor var der naturligvis også lejlighed til at tale om både nuværende bygge- og trafikgener og de mange fremtidige glæder ved letbanen.

Foruden letbanen havde boligorganisationerne også spurgt til blandt andet parkering, el-biler, byudvikling på Gladsaxes torve og vejtræer forud for mødet. Alle spørgsmålene blev som sædvanlig besvaret skriftligt, så de kan tages med tilbage til de enkelte organisationers beboere. Sidst på aftenen kunne aftenens gæster frit cirkulere mellem temaborde og gå i dybden med det, som interesserede netop dem.

Materialer fra aftenen, program og deltagerliste:


Næste møde holder vi i foråret 2020

Se billeder fra aftenen:

 

Årlige begivenheder