Brugerundersøgelser

Gladsaxe Kommune gennemfører jævnligt brugerundersøgelser på en række serviceområder. Klik på nedenstående links for at se resultaterne.

Borgerservice

2019

Tværgående brugerundersøgelse af Gladsaxe Kommunes Borgerservice 2019

2017
Brugerundersøgelse af Gladsaxe Kommunes Borgerservice april 2017

Familie, børn og unge

2018
Brugerundersøgelse på skoleområdet

2016
Brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet

2014
Brugerundersøgelse på skoleområdet

2012
Brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet 

2010
Brugerundersøgelse på dagtilbudsområdet 

Brugerundersøgelse på skoleområdet

2006
Mad til Vuggestuerne
Undersøgelse af betalingsvilligheden blandt vuggestueforældre i forhold til etablering af madtilbud til kommunens børnehavebørn.

Kultur-, fritid og idræt

2010
Brugerundersøgelse på kultur-, fritids- og idrætsområdet

Social og sundhed

Her finder du en samlet oversigt over brugerundersøgelser gennemført i perioden 2008 - 2016

2016

Hjemmeplejen

Hovedrapport brugerundersøgelse for hjemmeplejen

Underrapport Hjemmeplejen

Psykiatri- og Handicapområdet

Hovedrapport brugerundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet

Underrapporter på psykiatri- og handicapområdet

Arkiv

Rapporter fra diverse brugerundersøgelser i perioden 2008 til 2013

 

Byg og bolig

2010
Brugerundersøgelse om affaldsordninger i Gladsaxe Kommune

2006
Brugerundersøgelse af genbrugsstationen

Diverse

2008
Brugerundersøgelse af borgernes brug af kommunens informationskanaler

Brugerundersøgelse af kommunens hjemmeside, gladsaxe.dk

Nyheder

Se alle nyheder
Om kommunen