Bikubens Studielegat

Formål

Legat til nuværende og tidligere elever i Gladsaxe Kommunes skoler til videre skolegang og uddannelse i Danmark. 

Supplerende oplysninger

Der skal ikke benyttes et ansøgningsskema.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

  • Oplysninger om indeværende års økonomiske forhold, eksempelvis i form af kopi af forskudsopgørelse.
  • Kopi af sidste årsopgørelse.
  • Kopi af afgangsbevis fra en folkeskole i Gladsaxe Kommune.
  • Dokumentation for optagelse på studie i Danmark.


Legatet udbetales 2 gange årligt.
Ansøgningsfristerne er 1.april / 1.oktober.
Legatets størrelse udgør et engangsbeløb på 3.000 kr.

Legatet udbetales kun til den samme person 1 gang.

Legatet tildeles kun til fortsat uddannelse i Danmark og gives ikke i forbindelse med studieophold i udlandet.

Yderligere oplysninger

Fonden bestyres af den til enhver tid siddende Borgmester i Gladsaxe Kommune.

Historie

Skænket af den på Bikubens 100 års dag stiftende fond til ungdommens uddannelse, forskningens fremme og opsparingens opmuntring. Er oprettet i 1961.


Administrator

Gladsaxe Kommune
Byrådssekretariatet
Rådhuset
2860 Søborg

Send ansøgning
Send ansøgningen på mail til bys@gladsaxe.dk eller til Gladsaxe Kommune, Byrådssekretariatet, Rådhus Allé 1, 2860 Søborg

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Priser og hæder