Ungdomslederprisen

Gladsaxe Byråd uddeler hvert år ”Ungdomslederprisen” på 10.000 kr.

Ungdomslederprisen gives til en person, der har ydet en særlig indsats på frivillig basis indenfor børne- og ungdomsarbejdet i Gladsaxe Kommune (dog ikke på idrætsområdet, her henvises til idrætslederprisen). Byrådet indkalder derfor hvert år forslag/indstilling til årets prismodtager, som skal indeholde oplysninger om: Navn, adresse, tlf., antal år som ulønnet, frivillig leder, arbejdsområder i forbindelse med børne- og ungdomsarbejdet og hvilken særlig indsats, personen har ydet. 

Ungdomslederprisen overrækkes af borgmesteren på det årlige foreningsmøde, der bliver afholdt  24. oktober på 2019 Gladsaxe Rådhus.

Se tidligere års prismodtagere her

Kender du en god spejder- eller FDF-leder, der gør en særlig indsats for børn og unge i foreningen?

Du kan indstille lederen via nedenstående senest 9. september 2019

 

Prismodtager - navn 
Prismodtager - adresse 
Prismodtager - tlf.nr. 
Forening 
Antal år som ulønnet, frivillig leder 
Arbejdsopgaver i forbindelse med børne- og ungdomsarbejdet 
Begrundelse for indstilling 
Navn 
Adresse 
Email 
Priser og hæder