Ungdomslederprisen

Gladsaxe Byråd uddeler hvert år ”Ungdomslederprisen” på 10.000 kr.

Ungdomslederprisen gives til en person, der har ydet en særlig indsats på frivillig basis indenfor børne- og ungdomsarbejdet i Gladsaxe Kommune (dog ikke på idrætsområdet, her henvises til idrætslederprisen). Byrådet indkalder derfor hvert år forslag/indstilling til årets prismodtager, som skal indeholde oplysninger om: Navn, adresse, tlf., antal år som ulønnet, frivillig leder, arbejdsområder i forbindelse med børne- og ungdomsarbejdet og hvilken særlig indsats, personen har ydet. 

Ungdomslederprisen overrækkes af borgmesteren på det årlige foreningsmøde, der bliver afholdt i oktober på Gladsaxe Rådhus. Læs mere om mødet og tilmelding her.

Se tidligere års prismodtagere her

 

Priser og hæder