256 personer blev udpeget til grundlisten for perioden 2020-2023 i marts 2019. Næste udpegningsrunde er januar 2023.

Om grundlisten

Grundlisteudvalget udtager personer til Gladsaxe Kommunes grundliste, hvorfra nævninge og domsmænd udpeges. Grundlisteudvalget har i marts 2019 udpeget 256 personer til Gladsaxe Kommunes grundliste i perioden 2020-2023.

Kommunernes grundliste anvendes af landsretten, når der skal udpeges nævninge og domsmænd (lægdommere). Som lægdommer fra Gladsaxe Kommune vil du medvirke i sager ved Østre Landsret eller Retten i Glostrup ca. 4 gange om året.

Læs mere om hvervet som lægdommer på Domstolsstyrelsens hjemmeside.

Grundlisten i Gladsaxe Kommune

I 2019 blev der udpeget 256 personer til grundlisten. Personerne på grundlisten skal være alsidigt sammensat fra kommunens befolkning med hensyn til alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status.

For at komme i betragtning til grundlisten i Gladsaxe Kommune skal du være:

  • Dansk statsborger
  • Bosat i Gladsaxe Kommune
  • Født efter 1. januar 1949

Se yderligere krav for at komme på grundlisten her.

Udpegning til grundlisten

Grundlisten udpeges for en 4-årig periode. Den nuværende udpegning udløber 31. december 2019, og udpegningen til den kommende grundlisteperiode fra 1. januar 2020 – 31. december 2023 er netop afsluttet. Gladsaxe Kommune vil primo 2023 annoncere om muligheden for at komme på grundlisten for perioden 2024-2027. 

Partierne i Gladsaxe Byråd stiller kandidater til grundlisten ud fra forholdstalsvalg, men alle borgere i kommunen har mulighed for at blive noteret på borgerlisten.

Borgerlisten er et supplement til partilisterne, og personer på borgerlisten vil derfor komme i betragtning til grundlisten, hvis vælgerforeningerne ikke indstiller personer til alle grundlistens pladser. Ved udarbejdelse af grundlisten for 2016-2019 kom størstedelen fra borgerlisten i betragtning, og ved seneste udpegning til grundlisten for 2020-2023 blev 111 ud af 168 personer fra borgerlisten medtaget.

Du kan læse mere om borgerlisten her.

Vejledning om grundlisten

Har du brug for vejledning om grundlisten kan du kontakte Byrådssekretariatet via mail på bys@gladsaxe.dk.

Om kommunen