Alle borgere i Gladsaxe Kommune med interesse for hvervet som lægdommer kan søge om at komme på grundlisten.

Borgerliste

For at komme i betragtning skal du noteres på en borgerliste, der supplerer de politiske partiers kandidater. På seneste grundliste blev størstedelen fra borgerlisten udpeget.

Sådan kommer du på borgerlisten

Alle på grundlisten skal opfylde samme krav, og du kan læse mere om kravene her.

For at blive noteret på borgerlisten skal du udfylde en begrundet ansøgning, og sende den til Gladsaxe Kommune.

Du kan dog først blive noteret på borgerlisten primo 2023 i forbindelse med, at Gladsaxe Kommune udpeger en ny grundliste for perioden 2024-2027.  

Vejledning om borgerlisten

Har du brug for vejledning om, hvordan du kommer på borgerlisten, kan du kontakte Byrådssekretariatet på e-mail: bys@gladsaxe.dk.

Grundliste