Foreninger i Gladsaxe Kommune

Har din forening brug for attraktive og lyse mødelokaler til afholdelse af møder og generalforsamlinger, er kursusejendommene Højgård og Søgård ideelle til formålet.

Foreninger hjemmehørende i Gladsaxe Kommune kan i hverdagene låne mødelokaler på enten Højgård eller Søgård gratis én gang årligt.

Dog skal foreningen betale for eventuel forplejning og personale.

Gratis lån af ejendommene gælder dog ikke for indkvartering.

Politiske foreninger hjemmehørende i kommunen betaler ikke for leje af mødelokale, dog skal de betale for forplejning, personale etc. Politiske foreninger kan således låne Højgård eller Søgård gratis flere gange årligt.

Venskabsbyer

Kommunens venskabsbyaktiviteter har en klar fortrinsret til værelserne, og det kan undtagelsesvis medføre aflysning af bekræftede arrangementer. 

ISG Kursus-og mødeservice

Gladsaxevej  382
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 63
CVR-nummer: 62761113
EAN-nummer: 5798008696671
isgkursus@gladsaxe.dk 

Højgård og Søgård