Højgård

Gladsaxe Kommunes kursusejendom, Højgård, er et charmerende hus fra omkring 1770, som er blevet brugt som landbrugsejendom i ca. 150 år, hvorefter jorderne blev udstykket til parcelhusgrunde. Omkring 1870 var ejeren sognerådsformand, og Højgård fungerede derfor i flere år som kommunens rådhus. Gladsaxe Kommune overtog i 1963 bygningen, som i dag fremstår smukt og nænsomt restaureret. Husets indre rummer lyse, venlige lokaler, der er ideelle til mindre møde- og kursusvirksomhed.


Adresse

Højgård
Bagsværd Hovedgade 274
2880 Bagsværd
Telefon: 39 57 53 63

ISG Kursus-og mødeservice

Gladsaxevej  382
2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 63
CVR-nummer: 62761113
EAN-nummer: 5798008696671
isgkursus@gladsaxe.dk 

Højgård og Søgård