Hverdagsteknologi

I Gladsaxe Kommune afprøver vi løbende nye teknologier for at undersøge, om vi kan skabe en bedre hverdag for dig

Hverdagsteknologi handler om at gøre noget smartere og udvider mulighederne for at finde nye løsninger, som støtter borgerne i selv at kunne klare hverdagens gøremål og herved øge deres livskvalitet.

For fortsat at prioritere og gå foran i udviklingen af velfærd i Gladsaxe Kommune, undersøger og afprøver vi løbende nye teknologier. Med udgangspunkt i borgernes behov ser vi på, hvordan vi bedst udnytter de mange muligheder den teknologiske udvikling giver.

Et eksempel på en hverdagsteknologi er:

Vaske-tørretoilettet som gør det nemmere for borgeren selv at klare toiletbesøget. Borgeren bevarer en høj intimhygiejne samt værdigheden ved at forblive selvhjulpen.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om de teknologier, vi afprøver og implementerer, og du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller forslag til nye hjælpemidler, vi bør afprøve.

KL har lavet en lille animationsvideo om hverdagsteknologi. Du kan se videoen ved at trykke her.

Statusrapport og testbed for Norden

KL, Center for Velfærdsteknologi har udarbejdet en statusrappot for velfærdsteknologi i hele landet og specifikt for Gladsaxe. Derudover er Gladsaxe Kommune testbed for virksomheder i Norden organiseret af Nordisk Innovation, som er placeret under Nordisk Ministerråd. Du kan læse rapporterne her:

KL Statusrapport for 2018 med fokus på teknologier til funktionel mobilitet og patientrettet forebyggelse

KL Lokal oversigt, Gladsaxe Kommune 2018. Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Nordic infrastructure of test facilities, Nordisk Innovation

 

 

 

Digital Træningsteknologi

Digital Træningsteknologi kan støtte og hjælpe dig til mere bevægelse i hverdagen under genoptræning.

Digital Træningsteknologi

Kommunikationsteknologi

Kommunikationsteknologi kan være pleje, støtte og vejledning via elektroniske opslagstavler, smartphone eller tablet.

Kommunikationsteknologi

Telemedicin

Via telemedicinsk udstyr kan borgere i eget hjem i fremtiden selv monitorere deres KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom).

Telemedicin

Demensteknologi

Demensteknologi kan være teknologier, som kan hjælpe og støtte borgere med demens for at højne deres livskvalitet.

Demensteknologi

Teknologiske Hjælpemidler

Et Teknologisk hjælpemiddel kan være en medicinbeholder med display, som hjælper dig med at huske din medicin.

Teknologiske Hjælpemidler
Om kommunen