Demensteknologi

Demensteknologi er teknologiske hjælpemidler, der på forskellige måder kan øge livskvaliteten for borgere med demens ved fx at afhjælpe og forebygge adfærdsforstyrrelser.

Demensteknologi

Hvad er det: Siden 2013 har Gladsaxe løbende arbejdet med hjælpemidler til borgere med demens. I 2013 testede vi en sengealarm, en SenSit kuglestol, en Thevo Chair gyngestol, og ThevoVital madras. Desuden blev der afprøvet et nyt sporingsværktøj, en GPS.

 I 2016 blev der etableret en stue til sansestimulering på Seniorcenter Rosenlund. En lignende stue blev etableret på Seniorcenter Bakkegården i 2017. Derudover blev der på Bakkegården indkøbt skærmen Touch and Play, hvor beboerne kan træne via interaktive spil og lytte til musik. Ligeledes blev appen Inmente afprøvet. Inmente er en kalender, som støtter borgere med at huske deres dagligdagsgøremål.

Formålet er at afprøve udvalgte teknologier for at afdække, om de kan afhjælpe og forebygge adfærdsforstyrrelser hos demente og øge deres livskvalitet.

Målgruppe: Beboere på kommunens seniorcentre og borger, der er tilknyttet hjemmeplejen.

Resultat: Kuglestolen levede ikke op til forventningerne og det nye sporingssystem var ikke anvendeligt, demenskoordinatorerne oplevede teknologien som ikke færdigudviklet. Begge stuer til sansestimulering viser, at det giver god mening at kunne tilbyde beboere en mulighed for enten at komme ned i tempo eller via lys og lyd gøres mere aktive.

Skærmen Touch and Play med aktiviteter og musik viste, at beboere har stor glæde i at kunne træne på en anden måde, men det er samtidig vigtigt, at medarbejderne undervises i teknologien.

Appen Inmente viste desværre, at teknologien ikke var moden. Dog giver det mening, at pårørende via en kalender kan gå ind og lave aftaler for en nær, som har en begyndende demens.
 

Leverandør: Sengealarmen Sleep-Care kommer fra Danish Care, kuglestolen fra Protac, gynge-stolen og madrassen er fra Meyland-Smith, og GPS’en er fra SafeCall. Skærmlæsningen er leveret af E-mergency. Gyngestolen er leveret af Alzheimerforeningen Skærmen til Touch and Play er leveret af Applikator. Herudover er der indkøbt flere små dele til aktivitets- og afslapningsstuen.
 

Projekterne er blevet afsluttet løbende siden 2013.

 

Afsluttede projekter