Quiz-spillet HUKO

Quiz-spil som gør, at borgeren bruger og træner sin paratviden.

Hvad hedder teknologien?

HUKO

Hvordan virker den?  

HUKO er et Quiz-spil, som består af en lille computer og fire controllere, som man sætter til fjernsynet. 

Hvad er det?

HUKO er et quiz-spil på en lille computer, der sættes til fjernsynet. På computeren er en knap, som tænder og aktiverer spillet. Til spillet er der fire fjernbetjeninger, med fire knapper, hvor der står 1, 2, 3, 4. De fire knapper matcher quizzens opbygning med fire svarmuligheder.

Formålet er, at beboeren oplever livsglæde ved aktiv fredagsunderholdning, samtidig med, at hjernen bliver stimuleret og holdt i gang.

Hvem henvender teknologien sig til?

Målgruppen er ældre på seniorcentrene, evt. med forskellige grader af demens

Hvordan virker HUKO?

HUKO præsenterer spilleren for et spørgsmål, som brugeren skal svare på, mens der bliver taget tid. Det kan være et tekst-spørgsmål eller spørgsmål kombineret med et billede. Man har fire valgmuligheder, som man skal svare på inden tiden er gået. Derudover kan man finjustere tid og hvilke kategorier, som de skal svare på. Så det passer til spillernes interesser. Til sidst afsløres vinderen.

Gladsaxe kommunes arbejde med velfærdsteknologien

Til at vurdere teknologiens relevans, blev der udført to test af HUKO i et opholdsrum i et af bofællesskaberne på Bakkegården, under kontrol af en ergoterapeut.

I første testforsøg deltog beboere med blandet demensniveau. I den anden test var målgruppen præciseret på baggrund af erfaringerne fra første test, således at beboerne i anden test havde lavere demensniveau.

Evalueringen af teknologien er baseret på henholdsvis testene, dvs. teknologien og brugervenligheden samt borgernes oplevelse. Derudover er evalueringen også baseret på samarbejdet med leverandøren.

Resultat og status på projektet

Grundet en række tekniske udfordringer, minimalt udbytte af teknologien og manglende mulighed for support er det blevet besluttet at stoppe videre brug af teknologien.

Leverandør

Nytte – velfærdsteknologi til ældre 

Afsluttede projekter