Sikkerhed for demensramte

I projektet blev afprøvet en magnet-dørkontakt, som sender en alarm til personalet, når beboeren forlader sin bolig indenfor bestemte tidspunkter om natten.

Formålet var at afprøve teknologi, som kan give personalet et alarmsignal, når en given beboer forlader sin bolig om natten, således at personalet kan guide beboeren tilbage i sin bolig.

Målgruppe: Borgere med demens på Seniorcenter Bakkegården

Resultat: Afprøvningen har forløbet godt, der har været mindre nattevandring hos den demente. Dørkontakten opleves som mindre overvågende, end trædemåtter, som hidtil har været anvendt for borgere med demens.

Leverandør: Der blev afprøvet teknologi fra Tunstall A/S

Afsluttede projekter