Wellness Nordic Gyngestolen

Teknologien er en elektrisk gyngestol med tre automatiske programmer og indbygget afslapningsmusik, der går ind og hjælper med ro og trivsel for urolige borgere.

Hvad er det

En avanceret gyngestol, der går ind og supplerer i arbejdet med urolige borgere.

Hvordan virker gyngestolen

Wellness Nordic Gyngestolen har tre gyngeprogrammer. Der afspilles wellness musik fra hoved og ryg på stolen, og den er på hjul. Den gyngende effekt suppleret med en fiberdyne i børnestørrelse kan skabe ro hos bl.a. udadreagerende og demensramte. En U-pude understøtter desuden, at der bliver skabt ro omkring borgeren.

Gyngestolens mobilitet gør det muligt at bruge den i borgernes boliger på seniorcenteret. Det øger trygheden, da borgerne kan ligge i gyngestolen i rammer, som de kender. Mobiliteten understøtter også, at flere kan få gavn af gyngestolen. Endelig gør mobiliteten. at medarbejderne bedre kan reagere på spontane situationer, hvor urolige borgere har behov for beroligelse.  

Hvem henvender gyngestolen sig til

Gyngestolen har til formål at skabe ro og øget trivsel blandt borgere med problemstillinger såsom uro, depression, angst, ensomhed, aggressiv adfærd og demens.

 

Her kan du læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med teknologien

Gyngestolen har været til afprøvning på Seniorcenter Bakkegården og Seniorcenter Rosenlund i november 2018. Begge seniorcentre er positive over for gyngestolen. Personalet oplyser, at gyngestolen har haft en positiv effekt i situationer bl.a. med borgere, som nattevandrer, eller på anden vis er urolige.

Resultater og status på projektet

Gladsaxe Kommune har afsluttet sin test på Bakkegården med overvejende positive resultater, hvilket har resulteret i et køb af én gyngestol. På nuværende tidspunkt har flere bofællesskaber selv taget stolen til sig, når der har været uro. Personalet oplever bl.a., at der muligt at tage borgernes uro i opløbet, hvis der i forvejen ses et mønster i borgernes uro. Derudover er Bakkegården i færd med at undersøge, hvordan gyngestolen skal implementeres, så den bliver brugt så effektivt som muligt.

På Bakkegården blev gyngestolen testet på en række borgere, hvor flertallet passede i målgruppen og havde en positiv oplevelse. Derudover ser de potentiale for en større målgruppe.

På Seniorcenter Rosenlund er de i færd med at teste gyngestolen med endelig afslutning og evaluering den 19. februar 2019, herunder stillingtagen til, hvorledes den skal implementeres.

Leverandør

Wellness Nordic

Igangværende projekter