Sensor af døgnrytme

Sensor af døgnrytme er et intelligent plaster med en indbygget sensor, der måler borgerens fysiske aktivitet.

Et teknologisk hjælpemiddel for bedre at kunne agere i forhold til borgernes behov

Et sensorplaster giver indblik i demensramte borgeres fysiske aktivitet og døgnrytme, så det sundhedsfaglige personale bedre kan udarbejde handleplaner til gavn for borgeren. Plasteret giver adgang til oplysninger, personalet ellers ikke vil have adgang til, for eksempel hvor ofte borgeren er vågen og urolig om natten. Informationerne giver mulighed for at igangsætte nye tiltag.

Hvordan virker et sensorplaster

Sensorplasteret placeres på yderlåret af borgeren, hvor det løbende opsamler data vedrørende borgerens aktivitet og døgnrytme. Den indsamlede data kan udtrækkes og analyseres af det sundhedsfaglige personale, via en smartphone, hvorefter personalet vurderer, om der er behov for at udarbejde nye handleplaner.

Hvem henvender teknologien sig til

Et sensorplaster er for de borgere som enten ikke selv kan eller har svært ved at udtrykke deres behov.

 

Her kan du læse mere om Gladsaxe kommunes arbejde med teknologien

Plejepersonale og beboere på Bakkegården afprøver Sens sensorplaster

Seniorcenter Bakkegården afprøver sensorplasteret og er meget tilfredse med plasteret. Det sundhedsfaglige personale oplever, at oplysningerne om borgernes aktivitet og døgnrytme hjælper dem, så de bedre kan handle og matche borgerens behov.

Resultat og status på projektet

Den foreløbige afprøvning af prototypen Sens sensorplaster har været positiv. Produktet forventes færdigudviklet i løbet af 2018, hvorefter yderligere afprøvninger vil blive foretaget. Herefter vil det vurderes, hvorvidt løsningen skal indgå som et redskab til at sikre, at borgerens behov imødekommes. Det forventes, at sensoren kan erstatte en manuel registrering.

Projektet forventes afsluttet i 2018.

Leverandør

SENS innovation ApS

Igangværende projekter