Aktiv hverdag

Øget aktivitet kan hjælpes på vej, hvis vi fx ændrer det fysiske rum eller tager nye teknologier i brug for at understøtte daglige gøremål. Projektet er en del af vores fokus på fremtidens plejebolig og på rehabilitering, så borgere kan understøttes i sine funktioner og derved bedre mestre eget liv.

Formålet er at øge friheden for den enkelte borger ved at kunne klare mere selv. Dette giver større velbefindende og øget livskvalitet.

Målgruppe: Beboere på udvalgte afdelinger på kommunens seniorcentre.

Resulatat: Projektet har kortlagt rækken af aktiviteter, der allerede i dag foregår på vores seniorcentre. Undersøgelsen har vist, at vores seniorcentre i lang udstrækning tilbyder en række standardtilbud og traditionelle arrangementer samt mulighed for træning inden for fastlagte tidspunkter til beboerne. I forlængelse af ny lov på rehabiliteringsområdet §83A og ny demensstrategi med fokus på personcentreret omsorg vil erfaringerne fra undersøgelsen blive indarbejdet, således at aktiviteter til beboerne bliver mere meningsfulde og helhedsorienteret for den enkelte beboer.

Der er i forløbet blevet indkøbt tre forskellige teknologiske træningsredskaber:

  • Treax Pads - træner kroppens balance og vægtfordeling samt reaktionshastighed (se filmen herunder). Er nu på alle seniorcentrene plus Træningscenter Gladsaxe.
  • Fitlight Trainer - består af otte lysdioder, der kan indstilles på en række forskellige måder. Den kan bruges af borgeren både siddende og stående. Er effektiv i forhold til beboere med synshandicap, hvor vedkommende reagerer på lysdioden.
  • Det interaktive gulv - en maskine, der projekterer billeder ned på gulvet. Gulvet giver nye muligheder for at indlære og styrke motorik og balance.

Projektet er påbegyndt 2014 og afsluttet i 2016.

Leverandør: INNOVAID leverer TREAX Pads og Fitlight Trainer er leveret af SamSoc samt Aktiv Sport.

Afsluttede projekter