Hvad er velfærdsteknologi?

Gladsaxe Kommune definerer hverdagsteknologi som teknologier, som kan gøre borgere helt eller delvis selvhjulpne, som kan forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne, og som kan understøtte levering af velfærdsydelser til stadig flere borgere med behov.

Hverdagsteknologi handler om at gøre noget smartere ved hjælp af teknologi. Vi har brugt hverdagsteknologi i mange år, tænk bare på opvaskemaskinen, vaskemaskinen eller høreapparatet.

Den elektroniske udvikling og de stadig flere muligheder gør, at vi kan brugerrette teknologien til lige netop dig og forstærke din selvhjulpenhed. Målet er således primært at medvirke til en øget livskvalitet for vores borgere.

Hverdagsteknologi er især rettet mod ældre mennesker, personer med kroniske sygdomme, psykisk sygdom, borgere genoptræningsbehov, borgere med handicap i forskellige former og grader, og de mange medarbejdere inden for disse målgrupper.

For vores medarbejdere er målet at gøre arbejdsmiljøet bedre og at gøre det nemmere at udføre fx administrative opgaver.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Hverdagsteknologi