iPads i hjemmesygeplejen

Projektet undersøgte om der fandtes en løsning, hvor sygeplejen kunne dokumentere direkte i borgerens hjem. Borgeren ville kunne læse med på skærmen og hjemmesygeplejersken ville undgå at skulle skrive to steder, først på et stykke papir og dernæst på computeren, når man var på sin arbejdsplads igen. De første resultater var så positive, at der blev indkøbt iPads til brug for visitationen og det udekørende rehabiliterende team.

Formålet var at undersøge om sygeplejerskernes daglige arbejde kunne forbedres ved at bruge en iPad, når de skal føre journal, billededokumentere eller søge informationer i kommunens elektroniske omsorgssystem.

Målgruppe: Sygeplejersker i Hjemmesygeplejen, siden da også visitatorer og det udekørende rehabileringsteam.

Resultat: Sygeplejersker og rehabiliteringsteamet anvender iPads i deres daglige arbejde. Der er løbende trukket rapporter over brugen af iPads og efterfølgende fulgt op på årsager til at iPad’en eventuelt ikke anvendes til bestemte opgaver. Nogle medarbejdere har sværere ved at blive fortrolig med det nye medie, og i enkelte situationer oplever personalet, at det er upassende at have iPad’en fremme i borgerens nærvær.
 

iPads er i dag et fast arbejdsredskab i Hjemmesygeplejen.

Leverandør: Der anvendes iPad's fra Apple.

Afsluttede projekter