Nødkald

Et nødkald består af et nødkaldeapparat og en minisender, der kan hænge om halsen eller sidde i et armbånd. Nødkald besvares af kommunens personale hurtigst muligt.

Gladsaxe Kommune har i 2015 været i udbud på nødkaldssystemet både i hjemmeplejen og på seniorcentrene samt Træningscenter Gladsaxe. Implementering er forløbet i foråret 2015.

Formålet er at opgradere det eksisterende nødkaldssystem til et moderne, effektivt og sikkert system. 

Målgruppe: Alle hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere i Gladsaxe Kommune, som er bevilget et nødkald. Nødkald kan visiteres til borgere, som har høj risiko for fald, som har været faldet flere gange og som ikke kan komme op efter fald. Nødkald kan kun bevilges til borgere, som ikke er i stand til at tilkalde hjælp på anden vis. Borgere, som kan benytte en mobiltelefon, kan ikke få bevilget et nødkald. Har borgeren et nødkald, skal der også altid være opsat elektronisk lås.

Resultat: I hjemmeplejen betyder det nye system at samtlige ca. 350 nødkald blev udskiftet med en GSM-model. Således er nødkaldet ikke længere afhængig af, at borgeren har fastnettelefon. Inde på centrene giver det nye system mulighed for en større fleksibilitet, da opsætning af nødkald kan ske lokalt og ikke længere behøver at ske centralt. Systemet blev sat i drift juni 2015.

Leverandør: Tunstall leverer nødkaldssystemet til hjemmeplejen og seniorcentrene samt Træningscenter Gladsaxe.

Læs mere om visitering af nødkald her.

Afsluttede projekter