QR-koder

QR-koder kan hjælpe borgeren med at betjene et specifikt produkt eller udføre handlinger i en bestemt rækkefølge. QR-koden kan være placeret på fx kaffemaskinen i borgerens hjem, og når borgeren scanner koden vises ikoner eller tekst for, hvordan personen skal lave kaffe.

Formålet er at undersøge, hvordan QR-koder kan hjælpe mennesker til at blive selvhjulpne med dagligdagsgøremål , som fx at vaske tøj, lave mad etc.. Opgaver som de ellers er afhængige af at få hjælp til af andre. Dette betyder, at de kan opnå en større selvstændighed både ved at udføre opgaven selv men også ved at gøre det på det tidspunkt, der passer den enkelte selv.

Målgruppe: Autister og udviklingshæmmeden tilknyttet botilbud.

Resultat: Erfaringer fra projektet viste, at borgere i denne målgruppe kan have stor glæde af at anvende QR-koder til selv at løse opgaver og på den måde opnå en større uafhængighed og selvstændighed. I starten anvendtes en løsningen fra firmaet Curaga, men siden er der fundet gratisløsninger til samme formål. Projektet blev afsluttet med udgangen af 2015.

Leverandør: ScanHow.

Afsluttede projekter