Selvhjulpen med IKT

Der blev opsat computerskærme, hvor brugeren kan lave digitale billedbøger med lyd, lave sine egne vendespil eller kommunikere i et enkelt udviklet e-mail program. To medarbejdere er samtidig uddannet i "kommunikation og udvikling med IKT som hjælpemiddel", som er en uddannelse, hvor socialpædagogisk personale uddannes til at blive særlige videnshavere og formidlere på IKTområdet. IKT er en forkortelse for Informations- og kommunikationsteknologi, og bliver også benævnt digital informationsteknologi.

Formålet at afprøve forskellige IKT‐værktøjer, som giver beboerne mulighed for mere selvstændigt eller på egen hånd at bruge forskellige IKT‐programmer. Beboerne vil selv kunne igangsætte programmer og danne netværk på tværs af beboergrupperne på baggrund af fælles interesser for de forskellige programmer.  

Målgruppe: beboere på Kellersvej 10, som er et botilbud for forskellige typer af udviklingshæmmede.

Resultat: Skærmene fungerer efter hensigten. Der er udpeget syv medarbejdere som tovholdere, som sidemandsoplæres af de IKT-uddannede.
Kellersvej 10 har haft svært ved at prioritere og fastholde fokus på projektet i 2013, da enheden har haft fokus på indførsel af kommunens dokumenthåndteringssystem, Profile.

Kellersvej 10 er ikke i tvivl om, at disse IKT-løsninger fremmer beboernes livskvalitet og muligheder for at agere i eget liv. I samarbejde med Forvaltningen vil enheden se på at skabe en ”IT-værktøjskasse” med mulige elektroniske hjælpemidler, som kan udlånes til diverse botilbud, inden et eventuelt køb. Det er vigtigt, at den grundlæggende IT-platform er på plads, så afprøvningen af nye programmer ikke skal foregå sideløbende med andre IT-installationer.

Leverandør: der arbejdes bl.a. med programmet MediaMixer og HERBOR.

Afsluttede projekter