Sensorteknologi

Sensorteknologi skal signalere til personalet, at der sker noget uventet i beboerens bolig om natten. En type sensor sender alarmsignal, hvis beboeren får et epilepsianfald i sin seng. En anden sensor registrerer, hvis sengen forlades om natten, og tænder automatisk lys.

Formål: er at skabe større tryghed for beboeren om natten.

Målgruppe: Beboere på Kellersvej 6, som er et botilbud for mennesker med autisme.

Resultat: På baggrund af projekt ses det, at sensorteknologi kan være rigtig godt til at hjælpe borgere med epilepsi samt borgere, som skal have hjælp til toiletbesøg om natten. Projektet har øget sikkerheden for borgeren, der kan hjælpes i konkrete anfald, som ikke før projektets start ville være opdaget. En anden borger har fået øget sin værdighed, idet der ikke længere har været uhensigtsmæssig adfærd.

Medarbejderne ser potentiale i en kropsbåren sensor, da borgeren også har anfald andre steder end i sin seng. De pårørende støtter brugen af teknologien, da det øger sikkerheden for borgerness velbefindende. Samme sensorteknologi, vil fremadrettet anvendes ved relevante borgere. 
 
Leverandør: Tunstall, som leverer løsninger til sikring og kommunikation indenfor sundheds- og omsorgsområdet.

Afsluttede projekter