Social IT

Social IT er en metode, hvor medarbejdere på det social område lærer om brugen af IT og lære nye kompetencer. Dermed kan medarbejderne understøtte borgere med funktionsnedsættelse til at benytte sig af og indgå i sociale relationer og interaktion med andre mennesker. Det kan fx være Skype, YouTube, apps med spil og e-mail.

Formålet

At give borgere og medarbejdere en øget mulighed for at få kompetence inden for IT samt give mulighed for at skabe nye relationer til andre.

Målgruppe 

Borgere og medarbejdere der har tilknytning til Social- og Handicapafdelingen.

Resultat

Udvalgte nøglepersoner har været på tredagskursus i Social IT, og det nødvendige udstyr er stillet til rådighed. Vi har oprettet tre IT-caféer: Cathrinegården, Carlshuse og 'Dukkehuset' på Kellersvej. IT-caféerne er bemandet i åbningstiden. Caféerne er et tilbud til borgerne om at komme og være sammen med ligesindede omkring IT og blive inspireret til at prøve nyt. Projektet har i 2015 været kørt i samarbejde med SUS Socialt Udviklingscenter og Helsefonden. I 2016 har vi arbejdet videre med de god erfaringer inden for området social IT. Projektet er afsluttet 2016.

Afsluttede projekter