Tale til tekst

Software som omsætter tale til tekst på computeren

Formål var at afprøve, om tale-til-tekst kunne reducere tid og højne kvaliteten af dokumentation.

Målgruppe: Medarbejdere på Social- og Handicapområdet, som arbejder med dokumentation.

Status: Projektet er afsluttet.

Resultat: Softwarets genkendelsesgrad levede ikke op til medarbejdernes forventning, der bl.a. var baseret på talegenkendelsessoftware i mobiltelefoner. Det er projektets konklusion, at det afprøvede software på nuværende tidspunkt ikke er tilstrækkeligt modent til at skabe værdi for medarbejderne og kommunen.

Leverandør: Dictus Aps.

Afsluttede projekter