Teknologiambassadører

Udvalgte borgere afprøvede nye hjælpemidler og var i jævnlig kontakt med fagspecialist i Hjælpemiddelgruppen og velfærdsteknologienhedens medarbejdere.

Formålet var at inddrage borgere, som er bevilget borgerstyret personlig assistance i en systematisk afprøvning af hjælpmidler, som kan gøre borgeren mere selvhjulpen, og øge livskvaliteten. Projektet så også på, om brugen af hjælpemidler på sigt kan være arbejdstidsbesparende for hjælpere/medarbejdere.

Målgruppe: Udvalgte borgere, som er bevilget BPA-ordningen. (BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance og gives til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne)

Resultat: Borgerne har afprøvet forskellige typer af robotstøvsugere, robotgulvvasker, talegenkendelsessystem og automatiske toiletter.
Det har været forsøgt at få udviklet en seng med vendefunktion, men det har ikke været muligt at finde en producent.
Projektet har resulteret i nogle løsninger, som har øget ambassadørernes livskvalitet, men har ikke givet løsninger, der kan være arbejdstidsbesparende for hjælpere/medarbejdere.

I forhold til BPA-borgere er det en erfaring, at teknologien ofte kræver en individuel tilpasning, fordi behovene er store og så forskellige, at selvom teknologien virker tillokkende på papiret, er det noget andet, når teknologien skal passes ind i et hverdagsliv med møbler og andre hjælpemidler.

Leverandør: Neato XV25 støvsuger, Roomba 780 støvsuger, Scooba 390 gulvvasker, Aspen og Coway automatiske toiletter. Talegenkendelsessystemet er Dictus.

Afsluttede projekter