Teletolkning

Hvad er det: Tolkning via en video-app på iPad som et alternativ til traditionel fremmødetolkning.

Formålet var at afprøve, hvilke barrierer der eksisterer for brug af videotolkning, hvordan disse barrierer kan håndteres samt hvilke retningslinjer medarbejderne i Gladsaxe fremadrettet kan benytte til valg af tolkeydelse (video eller fremmøde).

Målgruppe: Medarbejdere i Jobcenter Gladsaxe og Den Boligsociale Enhed.

Status: Projektet er afsluttet. Implementeringsproces med ny leverandør af teletolkningsydelse er påbegyndt medio 2017.

Resultat: Projektet klarlagde dels hvilke forbehold medarbejderne havde i forhold til at benytte teletolkning, samt hvilke typer tolkninger medarbejderne anså for uegnede til teletolkning. Desuden blev tekniske barrierer for anvendelse af teletolkning tydeliggjort. Projektets erfaringer er inkluderet i det efterfølgende implementeringsprojekt.

Leverandør: EasyTranslate A/S

Afsluttede projekter