Tidlig Opsporing

Tidlig opsporing er et It-værktøj og en metode, som kan identificere begyndende sygdom og eventuel forværring hos ældre modtagere af hjemmehjælp.

Tidlig opsporing er et It-værktøj og en metode, som kan identificere begyndende sygdom og eventuel forværring hos ældre modtagere af hjemmehjælp.

 

Forebyggelse og hurtig indsats

Formålet med at anvende Tidlig Opsporing er, at personalet med det samme opdager begyndende sygdomstegn eller fysisk funktionsnedsættelse hos ældre modtagere af hjemmehjælp. Personalet kan således hurtigere igangsætte handleplaner, der kan forebygge behovet for utilsigtet indlæggelse og minimere genindlæggelser.

Hvordan virker Tidlig Opsporing

Plejepersonalet indtaster systematisk de relevante hverdagsobservationer i en app på en smartphone eller iPad. De indsamlede observationer kan efterfølgende aflæses på en oversigtstavle.

Oversigtstavlen anvendes ved to ugentlige teammøder. Her drøfter det sundhedsfaglige personale eventuelle begyndende sygdomstegn eller forværring, og efterfølgende igangsætter de nødvendige tiltag.

Hvem henvender teknologien sig til

Tidlig Opsporing er et it-værktøj, som personalet anvender i hjemmeplejen, og er målrettet ældre borgere, der bor i eget hjem, og som modtager hjemmehjælp, samt borgere på de midlertidige pladser på Træningscenter Gladsaxe.

 

Her kan du læse mere om Gladsaxe kommunes arbejde med Velfærdsteknologien

Tidlig Opsporing som pilotprojekt

I foråret 2015 satte Gladsaxe Kommune en pilottest i gang i Hjemmeplejens område Nord og i Afdeling A2-2 på Træningscenter Gladsaxe. Pilottestene har fungeret som foregangsprojekter for den efterfølgende implementering i hjemmeplejen og på Træningscenter Gladsaxe.

Resultat og status på projektet

Det sundhedsfaglige personale har taget godt imod it-værktøjet, og ser det som et nyttigt redskab, som forbedrer servicen for de borgere, der modtager hjemmehjælp.

Projektet blev afsluttet i 2017.

Leverandør

Symmetric Consulting

Afsluttede projekter