Interaktiv Borger Guide (IBG)

IBG- skærmen er en interaktiv elektronisk opslagstavle, som er udviklet til borgere med særlige behov.

Brugervenlighed og overblik

De interaktive elektroniske opslagstavler giver borgere, som er tilknyttet et botilbud eller et aktivitetscenter overblik over dagligdagens informationer, ressourcer og aktiviteter. IBG kan tilpasses de enkelte tilbuds behov. Tavlen er billedbåret og enkel at bruge.

Hvordan virker Interaktiv Borger Guide

IBG er centreret omkring en stor interaktiv touchskærm, som er placeret i borgernes fællesområde. Her fungerer den som samlingspunkt for borgere og personale. Borgeren kan blandt andet se, hvem der er på arbejde, dele nyheder og billeder, tilmelde sig aktiviteter, booke ressourcer og se ugens menuplan.

Borgeren kan via IBG-appen tilgå opslagstavlen fra egen pc, smartphone og tablet.

Hvem henvender teknologien sig til

I Gladsaxe kommune er IBG tavlen implementeret i udvalgte dag- og døgntilbud. Gladsaxe Psykosociale Tilbud anvender IBG-skærmen i aktivitetstilbuddet Carlshuse, Ungehuset og bostedet Nybrogård. I Gladsaxe Handicaptilbud er skærme implementeret på bostedet Cathrinegården.

 

Her kan du læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med teknologien

Resultat og status

I løbet af 2018 er der planer om at implementere IBG-skærme i en lang række døgn-, dag- og aktivitetstilbud. Gladsaxe Kommune forventer, at skærmen kan være med til at samle borgere fra forskellige tilbud og fælles aktiviteter. Ligeledes skal skærmen løfte informationsniveauet for borgere, pårørende og medarbejdere i en periode, hvor der bygges nye boliger i området.

Leverandør

Proreact

 

Igangværende projekter