Besøg via skærm

Besøg via skærm er hjemmepleje som foregår via et videosamtaleprogram på en trykfølsom skærm. Herved kan du tale med og få hjælp fra kommunens sundhedsfaglige medarbejdere via skærm.

Pleje og vejledning via videosamtaler

Et hjemmebesøg via skærm træder i stedet for et fysisk besøg. Du får derfor glæde af at kunne se, tale og modtage hjælp og vejledning fra en sundhedsfaglig, uden personen behøver at være fysisk tilstede hjemme hos dig. Det kan være i situationer, hvor du har brug for hjælp og skal guides til en given opgave, som for eksempel at indtage medicin eller mindes om at spise og drikke.

Samtalen finder altid sted på det aftalte tidspunkt og det vil som regel være den samme sundhedsfaglige medarbejder, der kontakter dig.

Hvordan virker et besøg via skærm

Kommunen leverer en trykfølsom skærm med et indbygget videosamtaleprogram. Den sundhedsfaglige medarbejder ringer til dig som aftalt, med få tryk på skærmen har I kontakt, og du kan modtage hjælp og vejledning. 

Hvem henvender teknologien sig til

Besøg via skærm er for borgere, som er visiteret til et rehabiliteringsforløb eller hjemmepleje, og hvor kommunen har vurderet, at en eller flere ydelser kan leveres via en videosamtale.

Her kan du læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med teknologien

Besøg via skærm er afprøvet som et pilotprojekt

Pilotprojektet blev gennemført i 2015. Projektet udarbejdede arbejdsgange og udvalgte dedikerede medarbejdere til at gennemføre skærmopkaldene.

I marts 2016 blev pilotprojektet evalueret. Det blev her besluttet at igangsætte et implementeringsprojekt gældende for hele kommunen, hvor Rehabiliteringsteamet sammen med Hjemmeplejen har fokus på potentielle borgere til projektet.

Resultat og status på projektet

Fra 2017 blev hjemmebesøg via skærm et fast tilbud til borgere i Gladsaxe Kommune. I 2019 arbejder Hjemmeplejen videre med fornyet implementering af besøg via skærm til flere borgere.

Leverandør

Tunstall Nordic

 

Igangværende projekter