Styring af Hjemmeplejens el-biler

Gladsaxe Kommune tester delebilsteknologien Glide for at undersøge om arbejdsgange og administration af bilerne kan gøres nemmere.

Effektiv styring og betjening af elbiler

Hjemmeplejen benytter 35 el-biler, når de kører ud til pleje- og sygeplejefaglige opgaver i borgerens hjem. I dag skal medarbejderne bruge tid på at hente bilnøgler og dokumentere kørslen i fysiske kørebøger. Hjemmeplejen undersøger derfor teknologi, som kan gøre hjemmeplejen fri for den fysiske bilnøgle. Hjemmeplejen er i forvejen overgået til elektroniske låse ude i eget hjem, hvorfor Hjemmeplejen ser en værdi i at blive helt blive fri for fysiske nøgler.  

Formålet med test af Glide er at undersøge, om Glide understøtter nemmere betjening og flådestyring, herunder dokumentation af kørslen.

Hvordan virker Glide?

Glide er en app, som giver mulighed for betjening af bilens låsesystem via app frem for fysisk bilnøgle og manuel kørebog. Appen ligger på medarbejdernes smartphones, som medarbejderne i forvejen benytter til at få adgang til hjem med elektroniske låse. Appen benytter bluetooth til at aktivere og deaktivere el-bilens låsesystem.

Glide er også en administratorplatform, som understøtter den bilansvarlige i at udføre rutinemæssige arbejdsopgaver som fx at følge op på en skade og optimere brugen af bilerne.

Hvem henvender teknologien sig til?

Medarbejdere som benytter og administrerer el-biler.

Her kan du læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med teknologien

Resultat og status

I relation til test af Glide har Gladsaxe Kommune indgået en samarbejdsaftale med Renaults datterselskab, Renault RCI og Ejner Hessel. Testen strækker til fra december 2018 til juli 2019. I løbet af testen vil der løbende blive evalueret på, om teknologien virker som forventet, og hvordan teknologien understøtter arbejdsgange for henholdsvis medarbejdere, bilansvarlige og ledelsesniveauet i hjemmeplejen.

Leverandør

Er endnu ikke valgt.

Igangværende projekter