Virtuel Bostøtte

Virtuel Bostøtte er støttende og fleksible videosamtaler til borgere med fysiske og psykiske handicaps.

Større tryghed og kontinuitet

Virtuel Bostøtte gør det lettere for din støtteperson at tilbyde dig samtaler og opfølgning, når du har brug for det, og som er tilpasset dine individuelle behov. Det giver større tryghed, kontinuitet og ro, da du og din støtteperson lettere kan mødes virtuelt og hurtigere drøfte en problemstilling.

Det øger fleksibiliteten, da det virtuelle møde kan aftales med kortere varsel, og du kan foretage videosamtaler andre steder end hjemme for eksempel på ferier.

Hvordan virker Virtuel Bostøtte 

Videosamtalerne foregår via en app på din smartphone eller tablet.

Hvem henvender teknologien sig til

Virtuel Bostøtte er til dig med et fysisk eller psykisk handicap, der bor i eget hjem og modtager hjælp fra kommunen.

 

Her kan du læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med teknologien

Virtuel Bostøtte som projekt

Projektet er påbegyndt i 2017 og er et samarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. De fire kommuner har hver afprøvet teknologien på mindst en borger. Derudover har fem medarbejdere i hver kommune været på et kompetence udviklingsforløb.

Resultat og status

Projektet fortsætter i 2018, hvor der iværksættes kompetenceforløb for en større medarbejderkreds, og der skal arbejdes med implementering.

 

Igangværende projekter