DIGITEK-Kompetencer på tværs

DIGITEK handler om at udvikle et tværfagligt kompetenceforløb om velfærdsteknologi for medarbejdere i primærsektoren.

Ovenfor ses Teku-modellen som projektet er baseret på i relation til at forstå, tænke og tale om teknologier i arbejdslivet.

 

Hvad handler projektet om?

DIGITEK projektet handler om både udvikling og etablering af et tværfagligt kompetenceforløb for medarbejdere i primærsektoren.

Projektet sigter mod at udvikle en uddannelse til medarbejderne i forhold til at implementere velfærdsteknologiske løsninger i plejen til gavn for borgerne. Undervisningen vil bibringe medarbejderne et kompetenceløft i forhold til velfærdsteknologi og en fælles forståelse for teknologiers anvendelse i plejen på tværs af forskellige faggrupper.
 

Hvem henvender DIGITEK projektet sig til?

Målgruppen er SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, sygeplejersker og terapeuter, der arbejder med velfærdsteknologiske løsninger i plejen.

Samarbejdspartnere

Projektet gennemføres i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og Social- og sundhedsskolen (SOPU). En række af projektets interessenter giver input til indhold i uddannelsen. Disse interessenter er:

  • Center for Sundhedsforskning, RUC
  • Center for Velfærdsteknologi under KL
  • Center for Sundhed, Enhed for Tværsektoriel Udvikling i Region Hovedstaden

Kompetenceudvikling