Digital struktur på hverdagen

iPod touch kalenderfunktionen og påmindelser, som hjælp til at huske aftaler i ugen og klare hverdagens opgaver.

Formålet var at afprøve om iPod touch kan bruges som et socialpædagogisk arbejdsværkstøj, der kan hjælpe med at skabe en digital dagstruktur, således at følelsen af selvstændighed øges hos den unge.

Målgruppe: Unge med forskellige former for autisme, som bor i botræningstilbuddet i Buddinge Centret.

Resultat: Beboerne har afprøvet Ipod touchens mange forskellige muligheder, anvendt den til at holde styr på hverdagsaktiviteter samt til afkobling, i form af spil og musik. Beboerne ville muligvis have haft større udbytte af teknologien, hvis der var valgt en teknologi med 3G, så beboerne havde kunnet anvende teknologien udenfor Botræningstilbuddet, for eksempel til at vise vej. Lige nu bruger én beboer Ipod touch 'en, resten af beboerne har valgt at anvende deres egne smartphones, da de så har adgang til internettet uden for botilbuddet.

Leverandør: iPod touch fra Apple. iPod touch er næsten magen til en iPhone, men den har ikke opkaldsfunktionen.

 

Afsluttede projekter