Hjerneloungen

I ’Hjerneloungen’ kan beboere på seniorcenter Egegården og Møllegården gå på internettet og udfordre hjernen med et udvalg af forskellige typer spil og aktiviteter.

Computerskærmene er trykfølsomme, der samtidig understøtter bevægelse. Udover computerspil handler projektet også om at styrke de generelle IT-færdigheder hos den ældre, ved brug af fx NEM ID, Facebook, YouTube og andre sociale medier.

Formålet er at undersøge om digitale medier kan aktivere, stimulere og underholde den ældre samt generelt kunne tilbyde at ældre, der bor på et seniorcenter i kommunen, har mulighed for at gå på internettet.

Målgruppe: Beboere på Seniorcenter Egegården og Møllegården samt borgere, der kommer i demensdaghjem og psykiatrisk daghjem.

Resultat: Projektet blev sat i drift januar 2015. Beboere på Seniorcenter Egegården og Møllegården samt borgere, der kommer i caféen, kan i dag benytte sig af de opstillede computere. Erfaringer fra projektet har vist, at det især for dagtilbuddene giver nye muligheder for at imødekomme brugernes behov. Netop dagtilbuddene har faste mødetidspunkter og borgerhold, hvilket gør det muligt at kunne målrette specifikke tilbud og inddrage teknologien. Der er behov for vedvarende fokus på, hvordan computeren kan indtænkes i forhold til allerede eksisterende aktiviteter.

Leverandør: Nordic Brain.

Afsluttede projekter