iPads i botilbud

Projektet undersøgte, hvilke apps til iPads, der er egnede til at stimulere de kognitive evner og sociale kompetencer målrettet beboere på Cathrinegården.

Formålet var at anvende iPads som dialogredskab og give beboerne på Cathrinegården mulighed for at følge med i de tilbud, der er via nettet. Samtidig var formålet at give beboerne en mere enkel metode til at følge med i hvilke aktivitetstilbud Cathrinegårdens beboerudvalg tilbyder.

Målgruppe: Beboere på Cathrinegården, som er et botilbud for voksne udviklingshæmmede, som har brug for let/moderat støtte i hverdagen.

Status: Projektet er overgået til drift.

Resultat: Brugen af iPads er blevet en del af hverdagen, som følge af dette projekt. Derudover vil Cathrinegården gerne igangsætte et projekt med at udarbejde læringsplaner for den enkelte beboer, som fx kan være at vaske tøj eller lave kaffe mv. Disse læringsplaner kan laves ved hjælp af QR-koder. Derudover vil Cathrinegården også gerne på sigt arbejde med at lære beboerne at bruge GPS til rutegenkendelse, så flere af beboerne kan transportere sig selv fx til og fra arbejde.

Der har været stor tilfredshed med projektet både fra beboernes og medarbejdernes side. Alle har oplevet at brugen af iPads er et kvalitetsløft både i samværet og for læringsmulighederne. Det er Cathrinegårdens vurdering, er der er et stort potentiale for læring ved hjælp af iPads. Brugen af iPads har medført en tydelig metode til at dokumentere beboernes kognitive funktionsniveau. Cathrinegården vil udarbejde konkrete læringsplaner med udgangspunkt i de enkelte beboers nuværende funktionsniveau og lægge en plan for læringen i forhold til, hvilke apps borgerne kan bruge i dag, og hvilke apps borgerne fremover skal træne i at bruge for at kunne udvikle sit funktionsniveau.

Det har været ressourcekrævende for personalet at gennemføre projektet, og det har vist sig afgørende for en succesfuld gennemførelse af projektet, at medarbejdernes kompetencer løbende bliver opkvalificeret. Projektet har ikke vist et arbejdstidsbesparende potentiale på nuværende tidspunkt.

Leverandør: iPads fra Apple.

Afsluttede projekter