Loftlifte - fra to til én

Anvendelse af loftlifte i kombination med elektriske bad/bækkenstole og glidelagen.

Formålet er at understøtte en målsætning om at gå fra to til én hjælper i forflytningssituationen. Ønsket er at opnå, at 60 pct. af forflytninger skal ske med én hjælper.

Målgruppe: Beboere på seniorcentre som liftes samt terapeuter, sosu-hjælpere og -assistenter.

Reultat: Projektet startede i 2012, hvor der bredt blev implementeret loftlifte på Træningscenter Gladsaxe samt på kommunens fire seniorcentre. Ved projektets start blev ca. 40 pct. af alle borgere, med behov for hjælp til forflytning, hjulpet af én hjælper. Status i oktober 2013 viste dog et negativt fald på 7 pct., dvs. fra 40 pct. til 33 pct. af alle forflytninger, som foregår med én hjælper. Samtidig var der en stigning på 60 pct. i antallet af beboere, der forflyttedes. Gennem en fornyet implementeringsindsats fra foråret 2014 lykkedes det med udgangen af 2015, at nå målet om at minimum 60 pct. af forflytninger ved hjælp af loftlifte sker med én hjælper.

Erfaringerne fra projektet viste, at beboeren føler sig tryg i forflytningssituationen, og der er også en oplevelse af større grad af værdighed i selve plejesituationen. Personalet oplever, at bad/bækkenstolene giver et bedre arbejdsmiljø, der dels forebygger nedslidning dels skaber god etik omkring plejesituationen. Erfaringer viser desuden, at implementering af nye hjælpemidler, ud over uddannelse heri, samtidig kræver, at der i samarbejde med medarbejderne i plejen også kigges på kulturen, retningslinjerne og arbejdsgangene omkring forflytninger.

Projektet ’Loftlifte – fra to til én’ skal ses i sammenhæng med projekt ’Virtuel Forflytning’. Begge projekter har fokus på den gode forflytning med øget fokus på trygge borgeroplevelser samt arbejdsmiljø med forebyggelse af dårlige arbejdsstillinger, nedslidning, effektive arbejdsgange og dermed tidsbesparelse. Projektet blev afsluttet med udgangen af 2015.

Leverandør: Winncare og Etac.

Afsluttede projekter