VAR Healthcare

VAR Healthcare (tidligere benævnt Praktiske procedurer i sygeplejen) er et webbaseret opslagsværk med mere end 350 procedurer og over 1.000 illustrationer inden for sygeplejen fx sårpleje, kateterpleje og –anlæggelse, stomipleje etc. VAR tilgås fra pc og diverse mobile enheder fx smartphones og tablets.

Formålet er med VAR at sikre en ensartet og høj kvalitet af den service kommunen leverer til sine borgere, der har brug for sygepleje. I takt med at borgere udskrives tidligere fra hospitalerne og kommunerne varetager flere sygeplejeopgaver skal VAR Healthcare både sikre et kompetenceløft af medarbejdere og forebygge genindlæggelser.

Medarbejderne på sundheds- og plejeområdet har mulighed for at tilgå VAR Healthcare via deres medarbejdertelefon.

Målgruppe: Sygeplejersker samt sosu-hjælpere og –assistenter, som udfører sygepleje både i hjemmeplejen og på kommunens seniorcentre.

Resultat: VAR Healthcare og den medfølgende app er sat i drift med udgangen af 2016.

Leverandør: Cappelen Damm

Afsluttede projekter