Robotstøvsuger og rehabilitering

Afprøvning af robotstøvsugere til borgere, der er i et rehabiliteringsforløb.

Formålet er at undersøge, om borgere, der går i et rehabiliteringsforløb kan anvende en robotstøvsuger, og derved blive selvhjulpen i forbindelse med rengøring.

Målgruppe: Til borgere, der udelukkende har brug for hjælp til støvsugning og kan betjene en robotstøvsuger.

Resultat: Afprøvningen har vist, at borgere, der følger i et rehabiliteringsforløb, har glæde af at få en robotstøvsuger til låns. Borgeren oplever en øget selvstændighed, og at de på denne måde også frigøres fra kommunal hjemmepleje. Ordningen er pr. 1. januar 2017 gjort til en fast del af kvalitetsstandarderne. Det vil sige, at borgere, der visiteres til rengøringshjælp, fremover skal anvende robotstøvsugere, hvis de er i stand til det, og kan ikke vælge manuel støvsugning som alternativ. 

Gladsaxe Hovedbibliotek udlåner desuden robotstøvsugere til afprøvning.

Afsluttede projekter