Små praktiske produkter

Forebyggelseskonsulenter viser ældre borgere eksempler på små praktiske produkter, som fx en løsning til at skrue låg af med eller ældrevenlige computere. Det drejer sig om små produkter, som kan købes af borgerne selv, samt brochurer med beskrivelse og anvisning i brug af produkter samt information om, hvor og hvordan borgeren kan købe produkterne.

Formålet med indsatsen er at gøre kommende og nuværende hjemmehjælpsmodtagere opmærksomme på mulighederne for at anvende små praktiske produkter i hverdagen.

Målgruppe: Produkterne demonstreres på de forebyggende hjemmebesøg, som kommunen leverer til alle borgere, der er 75 år og derover, og som ikke modtager hjemmehjælp.

Resultat: De små produkter er nu en fast del i de forebyggende besøg. Projektet viste, at en del ældre allerede havde mange hjælpemidler selv. Til gengæld er en del ældre interesserede i ældrevenlige mobiltelefoner og IT i form af en tavlecomputer, som fx en iPad. Samtidig er de ældre, som overvejer at bruge computer, også meget glade for fremvisningen, da de eventuelt får taget det sidste skridt i forhold til at blive selvhjulpne mhp. at være online, og de forebyggende medarbejdere henviser samtidig også til de forskellige muligheder der er for at gå på IT-kurser i kommunen.

Leverandør: De mange mulige løsninger, som man selv kan købe, findes bl.a. i Seniorshoppen, Seniorland, Livetsomsenior eller Senior24.

Afsluttede projekter