TelecareLink

Udvalgte borgere fik i projektperioden enten en stationær pc-skærm eller en tablet samt forskelligt måleudstyr fx en trådløs blodtryksmåler, vægt og iltmåler eller en usb-baseret blodsukkermåler eller skridttæller. Data blev overført til en netbaseret webportal, hvor borgeren kunne følge udviklingen i egne data, samtidig med at kommunens personale kunne følge med i borgerens data.

Formålet var at afprøve en teknisk løsning, hvor du som borger måler noget på dig selv, fx blodsukker og lagrer resultatet i en database, hvor du selv kan følge med i udviklingen af dine tal.

Projektet skulle bane vejen for, at vi i fremtiden kan forebygge og behandle på tværs af kommune, praktiserende læge og hospital ved hjælp af en skærmløsning i borgerens eget hjem, og at borgerne kan deltage mere aktivt i deres liv og kan følge med i de data som registreres.

Målgruppe: Borgere, som har lyst til at være med, og som har installeret en trådløs internetforbindelse. 

Resultat: Fire borgere testede platformen, de tekniske løsninger og brugervenligheden. Det viste sig at være tidskrævende at installere udstyret med en del begyndervanskeligheder. I nuværende form kræves en tekniker ved installation. De fire borgere målte sig dagligt og fulgte udviklingen i deres sundhedsdata i en internetportal. Specielt udviklet til projektet. 

Intentionen var fra start, at borgerens data skulle kunne overføres til kommunens omsorgsjournal og borgeren skulle kunne se egne data i Borgerportalen. Projektet blev afsluttet i 2014 grundet store tekniske udfordringer.

Leverandør: Projektet er blevet varetaget af KMD og In-Jet ApS. Gladsaxe deltog sammen med Vallensbæk og Ballerup Kommune.

Projektet er støttet af Markedsmodningsfonden.

 

Afsluttede projekter