Teleslynge

Muligheden for at beboere på seniorcentrene har mulighed for at kunne høre lyden fra fjernsynet. En teleslynge består af en (eller flere) mikrofoner, der opfanger lydsignalerne. Signalerne forstærker og sendes ud gennem en såkaldt teleslynge, det vil sige en ledning, der ligger rundt i lokalet, hvor man ønsker at lytte med via høreapparatets telespole.

Formålet er i højere grad at inkludere de hørehæmmede i fællesskabet ved at give dem bedre mulighed for at følge med også i større forsamlinger.

Målgruppe: Beboere på seniorcentrene og øvrige borgere, som kommer i festsale på seniorcentrene, og som har høreapparat med telespole.

Resultat: Alle seniorcentre har fået etableret teleslynger i deres festsal. Det er ikke muligt at installere teleslynger i opholdstuerne, da opholdstuerne ofte ligger ved siden af hinanden eller oven over hinanden. I den forbindelse blev der afprøvet en såkaldt halsslynge, som giver den enkelte mulighed for at høre lyd fra fjernsyn i opholdstuerne. Det har vist sig, at denne løsning fungerer godt.En halsslynge er en individuel teleslynge, som tilsluttes til fjernsynet, og som borgeren tager om halsen. Den kan anvendes med og uden høreapparat, og lydstyrken kan justeres individuelt. Teknologien er ikke afhængig af opholdstuernes beliggenhed i forhold til hinanden.

Halsslyngerne bliver benyttet i Mølleklubben og Egeklubben samt på en afdeling på Egegården. Halsslynger har vist sig at være en rigtig god løsning for nogle borgere, som ikke tidligere så fjernsyn, men sad passivt hen, fordi de ikke kunne høre lyden. Nu er der eksempler på beboere, som følger med i programmerne og udviser mere aktiv adfærd, fordi de kan høre lyden. Projektet blev afsluttet i 2015.

Leverandør: Der bliver afprøvet forskellige modeller fra leverandører som Tuxen AV center og Phonic ear.

Afsluttede projekter