Elektronisk inkontinensudredning

TENA Identifi er et inkontinensbind med påsat elektronisk logger, der kan afdække borgerens vandladningsmønster samt behov for toiletbesøg og inkontinenspleje.

Sikre en optimal inkontinenspleje og hygiejne

Det elektroniske udredningsbind understøtter udredningsfasen og registrerer, hvornår borgeren har vandladning og mængden af væske. Udredningen sikrer, at borgeren får den rigtige størrelse bind og afdækker, hvornår det er relevant at tilbyde et toiletbesøg. Herved opnår borgeren en optimal personlig pleje og hygiejne.

 

Hvem henvender teknologien sig til

TENA Identifi er for borgere på seniorcentrene, som skal udredes for inkontinens. Anvendes især hos borgere, hvor det på grund af demens er svært at få overblik over vandladningsmønsteret. Udredningsbindet kan også anvendes i situationer, hvor plejepersonalet har svært ved at vurdere den rigtige bindstørrelse.

Inkontinensbind betragtes som et hjælpemiddel mellem to toiletbesøg. Borgere bevilges kun bind, såfremt det er nødvendigt og står ikke i stedet for toiletbesøg.

Hvordan foregår en elektronisk udredning?

Ved hjælp af en genbrugelig logger, der påsættes et særligt inkontinensbind, bliver borgerens vandladningen registreret henover 72 timer. Herved kan personalet opsamle data om vandladningsmønster og -mængde. Oplysningerne bliver automatisk overført til en sikker webportal og analyseret. Plejepersonalet får herefter en rapport, der viser borgerens behov for toiletbesøg og inkontinenspleje.

Det elektroniske udredningsbind erstatter en manuel registrering og målemetode.

 

Her kan du læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med teknologien

Seniorcentrene har testet TENA Identifi

Plejepersonalet på Gladsaxe Kommunes fire seniorcentre har testet Tena Identifi i samarbejde med udvalgte beboere med gode resultater. Hos flere beboere kunne bind udskiftes til et mindre, lækager blev undgået og toiletbesøg blev planlagt mere hensigtsmæssigt til glæde for beboerne.

Resultat og status

Seniorcenter Bakkegården anvender systematisk TENA Identify i forbindelse med udredning af borgere med svær demens, som ikke kan medvirke i en almindelig udredning hos egen læge. I 2018 indgik Seniorcenter Rosenlund også en aftale med leverandøren. Erfaringen er, at bindet meget positivt understøtter planlægningen af hjælp og kontinenspleje.

Leverandør

TENA, SCA HYGIENE PRODUCTS A/S

Igangværende projekter