Mobil brandslukker til brandtruede borgere på seniorcentrene

Mobilt brandslukningsanlæg med INERGEN® som alternativ til vandbaserede teknologier

Slukning med INERGEN gas i stedet for vand

En indbygget detektor opdager branden og INERGEN®, som er gas, bliver tilført boligen. Herved bliver mængden af ilt hurtigt sænket til et lavere niveau, hvor brand ikke kan lade sig gøre. INERGEN består af inerte gasser og er ufarlig for både mennesker og husdyr. Uden brug af vand minimeres vandskade, som ofte er konsekvensen med fx sprinkleranlæg og lignende brandslukningsteknologier.

Hvordan virker Fire Eater FLEX?

INERGEN® er en sammensætning af 8% CO2, 40% argon og 52% nitrogen. Gassen fortrænger ilten i rummet og branden slukkes. Samtidig sendes en sms besked til den ansvarlige på seniorcentret om, at brandslukkeren er blevet aktiveret.

FLEX SeniorHousin web

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem henvender teknologien sig til?

Anlægget benyttes til risikovurderede borgere på seniorcentre, hvor der ikke i forvejen er etableret brandslukningsanlæg. Borgernes risiko skyldes typisk rygning indendørs i kombination med svækket hukommelse.

 

Status

Status er, at Gladsaxe Kommunes seniorcentre leaser fem Fire Eater FLEX brandslukningsanlæg, som kan dække op til fem mindre plejeboliger. En lokal nøgleperson bliver uddannet i at betjene anlæggene, så kommunen selv kan flytte dem ind og ud af plejeboliger efter behov.

 

Her kan du læse mere om Fire Eater FLEX 

 

Leverandør

FireEater

Igangværende projekter