Tryksårsforebyggende vendeseng

En tryksårsforebyggende vendeseng til immobile borgere.

Bedre nattesøvn, færre tryksår og bedre arbejdsmiljø

Med vendesengens automatiske funktion kan det sundhedsfaglige personale automatisk vende immobile borgere. Behovet viser sig fx om natten, hvor immobile borgere fortsat har behov for at blive vendt som led i tryksårsforebyggelse eller tryksårsaflastning. Borgerne bliver forstyrret mindre og kan sove bedre. Det sundhedsfaglige personale udfører i mindre grad krævende og tunge løft, hvilket er med til at forbedre arbejdsmiljøet.

Hvordan virker vendesengen

Vendesengen har en specialbygget liggeflade, som er mulig at hæve og sænke både manuelt og automatisk, dels som en almindelig plejeseng, dels som en slags vugge. Ved brug af den vuggelignende funktion omfordeler vendesengen trykbelastningen på borgerens hud og underliggende væv. Herved virker sengen tryksårsforebyggende og aflastende.

Med den manuelle funktion kan vendesengens primære vinge i længderetningen hæves op til 60 grader. Borgeren kan herved hjælpes til at komme om på siden i forbindelse med personlig hygiejne. Den automatiske funktion kan maksimalt tilte 30 grader, hvilket understøtter kontinuerlige stillingsskift.

 

Her kan du læse mere om Gladsaxe Kommunes arbejde med teknologien

Borgerne afprøver vendesengen

Vendesengen er afprøvet på en borger på seniorcenter Egegården, og der er efterfølgende indkøbt fem vendesenge, henholdsvis tre til seniorcenter Egegården og to til seniorcenter Møllegården. I 2019 har Rosenlund også indkøbt to vendesenge og Enhed for hverdagsteknologi har stillet en tredje til rådighed for at understøtte Rosenlunds erfaringer med brug af vendesengen.

Resultat og status på projektet

Enhed for Hverdagsteknologi understøtter løbende seniorcentrenes brug af vendesengene. Der er foreløbig udarbejdet to mindre evalueringer omhandlende førnævnte seniorcentres erfaringer. I samarbejde med Hjemmeplejen arbejdes der på afprøvninger blandt immobile borgere, som bor i egen bolig.

Her kan du læse mere om vendesengen Soft Tilt.

Leverandør

INVACARE i samarbejde med GDV TECHNOLOGY

Igangværende projekter