Skridhæmmende strømper til faldtruede borgere

Brug af skridhæmmende strømper som redskab til at reducere antallet af fald og øge trygheden for faldtruede borgere.

Hvad hedder teknologien?

Skridhæmmende strømper til faldtruede borgere

Hvordan virker teknologien?   

Strømpen har et skridhæmmende mønster, som griber fat i gulvet, og som derved hjælper dig med at undgå at falde og skride ud.  

Hvem henvender strømperne sig til?

Målgruppen er borgere, som er faldet, borgere som er i risiko for at falde, borgere, som er svimle eller nervøse for at bevæge sig omkring, og borgere med nedsat balance.

Erfaringer fra andre kommuner viser bl.a., at strømperne reducerer antallet af fald. Desuden giver de en større tryghedsfornemmelse, så borgerne ikke er nervøse for at bevæge sig omkring. Desuden kan strømperne benyttes om natten, og derved nedsætte risiko for fald i forbindelse med toiletbesøg.   

Gladsaxe Kommunes arbejde med teknologien

Gladsaxe Kommune vil i første omgang implementere skridhæmmende strømper udvalgte steder i Hjemmeplejen i samarbejde Hjemmeplejens faldkonsulent og social- og sundhedsassistent, som udarbejder faldudredninger.   

Resultat og status på projektet

Projektet startes op i januar 2019 med fokus på præcisering af målgruppens forventede omfang, etablering af arbejdsgange for opstart og forsøgsvis uddeling af skridsikre strømper til borgere i Hjemmeplejen, som kan have gavn af strømperne. Opstartsperioden vil blive evalueret med henblik på at beslutte, hvordan der forhåbentlig kan iværksættes yderligere brug af skridsikre strømper. På længere sigt er det hensigten også at udbrede til faldtruede borgere, som bor på kommunens seniorcentre.  

Leverandør

KT-Strømpen
 

Igangværende projekter