NetKOL

NetKOL er en telemedicinsk løsning, hvor borgere med KOL i Region Hovedstaden selv måler deres lungefunktion, vægt og iltmætning i blodet og løbende sender de elektroniske målinger til hospitalet. Hospitalet analyserer målingerne og borgeren kan så via en speciel skærm klare sine ambulante besøg hjemme fra dagligstuen, i stedet for at skulle møde op fysisk på et hospital eller hos egen læge.

Formålet er at undersøge, hvordan telemedicin kan styrke borgerens egenomsorg, tryghed, livskvalitet og forebygge akut opblussen af sygdommen. Borgeren lærer at mestre sin lungesygdom, så antallet af hjemmebesøg og genindlæggelser kan reduceres. Vi har også ønsket at optimere vores samarbejde med borger og hospital omkring borgerens sygdom. Vi har bl.a. skulle vejlede borgeren i ernæring, rygning, træning, tryghed og medicin.

Målgruppe: Borgere med KOL - er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Resultat: Vi har i Gladsaxe i alt haft 16 borgere tilknyttet projektet. I hele Region Hovedstaden har 280 borgere deltaget. Evalueringen af projektet blev fremlagt sommer 2015. Erfaringer viser, at der har været teknologiske udfordringer, idet flere systemer skal kunne dele data. Dette har bl.a. medført, at kommunerne har haft ingen eller begrænset kontakt med borgerne. På baggrund af resultaterne arbejder Region Hovedstaden på, at de telemedicinske løsninger på bl.a. KOL-området bliver udbredt nationalt. Målet er på sigt, at vi skal indgå som del af en national telemedicinske løsning til borgere med KOL. Vi indgår fortløbende i dette projektarbejde.


Leverandør: Projektet er et samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstadens hospitaler. NetKOL er finansieret af midler bevilget af Fonden for Velfærdsteknologi.

Afsluttede projekter