Telemedicinsk sårvurdering

Kommunens sygeplejerske tager et billede af borgerens sår med en iPhone eller IPAD beskriver sårets historik og opmåler sårets areal. Dernæst sender sygeplejersken billedet elektronisk til vurdering hos en sårspecialist på f.eks. Bispebjerg hospitals sårambulatorium, som inden for to dage giver en tilbagemelding i forhold til den fortsatte behandling af såret.

Formålet med dette projekt er at optimere sårbehandlingen hos borgere med kroniske sår og samtidig opkvalificere de involverede sygeplejersker. Derudover er forventningen, at borgerne undgår besøg i ambulatorier, som er både tidskrævende og anstrengende for borgeren. Behandlingen tilses af sårcentret på Bispebjerg Hospital eller Herlev Hospital via onlinedatabasen Pleje.net.dk.

Telemedicin defineres som brugen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til at understøtte forebyggende, behandlende eller rehabiliterende aktiviteter over afstand.

Målgruppe: Borgere med kroniske sår.

Kroniske sår definerse her, hvor såret er forårsaget af en underliggende sygdom, og hvor sårhelingen går langsomt, evt. går helt i stå, modsat akutte sår, som heler normalt og uden komplikationer.

Resultat: Der er siden projektets start i 2012 løbende blevet uddannet sårsygeplejersker i at anvende telemedicinsk sårvurdering i Hjemmeplejen og på kommunens fire seniorcentre samt Træningscenter Gladsaxe. Erfaringerne viser, at onlinedatabasen er tidskrævende at arbejde med, men sygeplejerskerne er tilfredse med den hurtige respons, der er fra hospitalet, og samtidig oplever de at blive fagligt opkvalificeret. Borgerne tager godt imod behandlingen, følger interesseret med i sårets udvikling og er glade for, at det giver mulighed for, at de kan undgå det fysiske fremmøde i ambulatoriet. Projektet blev i overensstemmelse med de nationale planer afsluttet september 2015 og er nu overgået til drift.

Leverandør: Dansk Telemedicin A/S (nyt vindue)

 

Afsluttede projekter