Kort over Gladsaxe

Gå på opdagelse i kortet over Gladsaxe.
Her findes bl.a. luftfotos fra forskellige årgange, lokalplaner, cykelstier og meget andet.

Her kan du:

  • Finde informationer om din ejendom, finde lokalplaner, beliggenhed af skoler, dagtilbud, grundejerforeninger osv.
  • Se busruter, cykelstinet, snerydning og andre praktiske informationer
  • Se boligselskaber, foreninger, matrikelskel og meget andet

Klik her for at se Gladsaxe Webkort

Her kan du

Se hvilke årgange af historiske luftfoto kommunen stiller til rådighed mellem 1954 og 2017

Klik her for at se historiske luftfoto

Her kan du

Se informationer som hvilket skoledistrikt, valgdistrikt, lokalplaner mv der gælder for din ejendom

Klik her for at se Info om din adresse

Her kan du

  • Finde dit valgsted
  • Se afstemningsområder

Klik her for at se dit valgsted

Her kan du

Se hvilken folkeskole og distrikt der ligger nærmest din adresse

Klik her for at se skolekort

Her kan du:

  • Se og downloade alle lokal, kommuneplaner og andre planer
  • Læse retningslinjer for planer og info om høringer
  • Se hvad der gælder for din ejendom

Klik her for at se kommuneplan 2017

Her kan du

Se hvilke graveansøgninger, og råden over vej der findes i dit område - aktive og fremtidige.

Klik her for at se gravninger

I værktøjsmenuen i kortet er der en "hjælp knap" , her kan du læse en beskrivelse af alle tilgængelige funktioner over kortet, temavælgeren til venstre for kortet, samt alle funktioner som at vise skråfotos, downloade data samt printmuligheder.

Klik her for at se Gladsaxe Webkort med flere data og muligheder

Der findes en lang række kort og geodata, som er udviklet til brug i ex. den offentlige administration på tværs af sektorer, disse geodata kaldes de geografiske grunddata.

De digitale kort og geodata udarbejdes og ajourføres af forskellige aktører, herunder kommunerne, du har mulighed for at se fx matrikelkort, Danmarks Højdemodel, landkortdata, teknisk grundkort (GeoDanmark data), historiske kort og Danmarks Højdemodel. Det er også muligt at hente - downloade data til mere avanceret brug.

Data kan downloades her https://sdfe.dk/hent-data/

Mange kontakter kommunen, fordi de har svært ved at finde en vej eller adresse på deres GPS. Bemærk, at dette typisk skyldes forhold som kommunen ikke er herre over.

Hvis du mener, at en adresse er placeret forkert eller helt mangler, kan du tjekke den på danmarksadresser.dk, hvor kommunen opdaterer sine adresser, inden du kontakter kommunens byggesagsafdeling.

Hvis du oplever fejl i en rutebeskrivelse eller en GPS-navigering, kan fejlene indberettes via en on-line rapportering til de 2 største leverandører af GPS-data:

HERE  (Garmin GPS m.fl.)

Teleatlas (TomTom GPS m.fl.)

Om kommunen