Hør borgmesterens og partiernes ønsker til budget 2020

Årets budgetforhandlinger i Gladsaxe er officielt gået i gang efter byrådsmødet onsdag 4. september 2019.

Gladsaxes borgmester Trine Græse har på byrådsmødet onsdag 4. september fremlagt sit forslag til budget 2020 til 1. behandling i Gladsaxe Byråd. Samtidig har Byrådets syv partiers gruppeformænd gjort rede for deres ønsker til Gladsaxes budget for 2020. Aftenens byrådsmøde var samtidig startskuddet til årets budgetforhandlinger mellem partierne.

Det endelige budget vedtages ved 2. behandlingen på byrådsmødet 9. oktober.

Hør podcasten af 1. behandlingen
Du kan lytte med til alle byrådsmøder live via gladsaxe.dk/byraadpodcast. Hørte du ikke 1. behandlingen onsdag 4. september 2019, kan du lytte til den optagede podcast. Her præsenterer borgmester Trine Græse sit budgetforslag, og de syv gruppeformænd fremlægger deres ønsker til budget 2020.

Lyt til podcasten af 1. behandlingen her

Læs borgmester Trine Græses budgetforslag på gladsaxe.dk/budget2020

Læs borgmester Trine Græses tale om budget 2020 fra 1. behandlingen i Byrådet

Økonomi

Den 20. august 2019 har borgmesteren offentliggjort sit forslag til budget for 2020-2023.

Læs borgmesterens forslag til budget 2020-2023.

Hvert år vedtager politikerne et budget, som gælder for det kommende år. Vedtagelsen af budgettet er en forudsætning for, at der er midler til driften af de mange forskellige opgaver, som kommunen varetager.  I budgetpublikationen kan du læse om nye indsatser og aktiviteter, og om hvordan budgettet kobler sig til de strategiske målsætninger for udviklingen i Gladsaxe, som Byrådet har vedtaget.

Budget 2019

Læs budgetaftalen for 2019-2022 (PDF)

Læs Gladsaxe Kommunes budget 2018

Læs budgetaftalen for 2018-2021 (PDF)

Læs Gladsaxe Kommunes budget 2017

Læs budgetaftalen for 2017-2020 (PDF)

Læs Gladsaxe Kommunes budget 2016

Læs budgetaftalen for 2016-2019 (PDF)

Kommunens regnskab præsenteres i årsrapporten. Her kan du læse om årets økonomiske resultat og følge udviklingen i de strategiske målsætninger for Gladsaxe, som Byrådet har vedtaget. Årsrapporten offentliggøres hvert år ultimo maj.

Læs Gladsaxe Kommunes årsrapport 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs Gladsaxe Kommunes årsrapport 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs Gladsaxe Kommunes årsrapport 2016

Styrelsesloven og bekendtgørelse om Budget- og regnskabssystemet i kommuner og amtskommuner fastlægger de overordnede rammer for kommunernes budgetter og regnskaber.

Styrelsesloven fastlægger, at det er Byrådet, der har bevillingsmyndigheden. Derfor er det Byrådet, der giver bemyndigelse til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Bekendtgørelsen om budget- og regnskabssystemet indeholder yderligere regler for bevillinger. Driftsbevillinger skal som minimum være specificeret på udvalgsniveau, mens anlægsbevillinger skal knyttes til hvert enkelt anlægsarbejde. Der kan dog gives rammebevillinger til mindre, nært beslægtede anlægsarbejder. 

Ud over de generelle regler har Gladsaxe Byråd vedtaget en række regler og regulativer for den økonomiske styring i kommunen. 

  • Økonomistyringshåndbog 2018, Budget- og regnskabsregulativ for Gladsaxe Kommune (PDF, åbner i et nyt vindue) indeholder både regler for budgetlægningen, bogføringen og regnskabsaflæggelsen.

Gladsaxe Kommunes opkrævning arbejder for, at alle kommunens borgere og virksomheder betaler, hvad de skal- og til tiden. Læs mere om gæld til Gladsaxe Kommune.

Om kommunen