Bred opbakning om budget med øget velfærd til Gladsaxes borgere

Seks ud af syv partier i Gladsaxe Byråd står bag budget 2020 med investeringer i velfærd og særligt fokus på grøn og strategisk byudvikling.

Onsdag 23. oktober vedtog et bredt flertal på seks af syv partier i Gladsaxe Byråd budgetaftalen for 2020 med store investeringer i velfærd og særligt fokus på grøn og strategisk byudvikling.

Bag budgettet står Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre, som tilsammen udgør 22 af Byrådets 25 medlemmer, mens Enhedslisten valgte at stå udenfor.

Læs hele pressemeddelelsen om budgetaftale 2020-2023

Læs hele budgetaftale 2020-2023 (PDF)

Budget 2020

Økonomi

Hvert år vedtager politikerne et budget, som gælder for det kommende år. Vedtagelsen af budgettet er en forudsætning for, at der er midler til driften af de mange forskellige opgaver, som kommunen varetager.  I budgetpublikationen kan du læse om nye indsatser og aktiviteter, og om hvordan budgettet kobler sig til de strategiske målsætninger for udviklingen i Gladsaxe, som Byrådet har vedtaget.

Budget 2019

Læs budgetaftalen for 2019-2022 (PDF)

Læs Gladsaxe Kommunes budget 2018

Læs budgetaftalen for 2018-2021 (PDF)

Læs Gladsaxe Kommunes budget 2017

Læs budgetaftalen for 2017-2020 (PDF)

Læs Gladsaxe Kommunes budget 2016

Læs budgetaftalen for 2016-2019 (PDF)

Kommunens regnskab præsenteres i årsrapporten. Her kan du læse om årets økonomiske resultat og følge udviklingen i de strategiske målsætninger for Gladsaxe, som Byrådet har vedtaget. Årsrapporten offentliggøres hvert år ultimo maj.

Læs Gladsaxe Kommunes årsrapport 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs Gladsaxe Kommunes årsrapport 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs Gladsaxe Kommunes årsrapport 2016

Styrelsesloven og bekendtgørelse om Budget- og regnskabssystemet i kommuner og amtskommuner fastlægger de overordnede rammer for kommunernes budgetter og regnskaber.

Styrelsesloven fastlægger, at det er Byrådet, der har bevillingsmyndigheden. Derfor er det Byrådet, der giver bemyndigelse til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Bekendtgørelsen om budget- og regnskabssystemet indeholder yderligere regler for bevillinger. Driftsbevillinger skal som minimum være specificeret på udvalgsniveau, mens anlægsbevillinger skal knyttes til hvert enkelt anlægsarbejde. Der kan dog gives rammebevillinger til mindre, nært beslægtede anlægsarbejder. 

Ud over de generelle regler har Gladsaxe Byråd vedtaget en række regler og regulativer for den økonomiske styring i kommunen. 

  • Økonomistyringshåndbog 2018, Budget- og regnskabsregulativ for Gladsaxe Kommune (PDF, åbner i et nyt vindue) indeholder både regler for budgetlægningen, bogføringen og regnskabsaflæggelsen.

Gladsaxe Kommunes opkrævning arbejder for, at alle kommunens borgere og virksomheder betaler, hvad de skal- og til tiden. Læs mere om gæld til Gladsaxe Kommune.

Om kommunen