Organisation

Borgmesteren er – foruden at være formand for Byrådet og Økonomiudvalget – også den øverste ansvarlige for kommunens samlede administration.

Administrationen har til opgave at sørge for, at de politiske beslutninger, som vedtages af Byrådet, Økonomiudvalget og de stående udvalg, bliver udført.

Borgmesteren indgår i direktørgruppen, hvori hun sammen med kommunaldirektøren og kommunens øvrige direktører udgør kommunens administrative topledelse.

Administrationen i Gladsaxe Kommune er opdelt i tre forvaltninger, et center samt tre tværgående stabsfunktioner, der hver især (og i samarbejde) varetager kommunens mange forskellige administrative opgaver:

Forvaltninger

Tværgående funktioner

Organisationsdiagram

Se Gladsaxe Kommunes Organisationsdiagram.

Om kommunen