Børne- og Kulturforvaltningen

Børne- og Kulturforvaltningen varetager en lang række opgaver inden for børne- og kulturområdet

Dagtilbud, skoler og klubber

Forvaltningen varetager opgaver vedrørende børn i dagtilbud, dagpleje og klubber og undervisning af børn.

Forvaltningen samarbejder med selvejende institutioner, som Byrådet har indgået overenskomst med Folkeskolen, ungdomsskolen og skolebiblioteker. 

Derudover har forvaltningen ansaveret for drift og vedligeholdelse af bygninger, skoleidrætsanlæg samt andre bygninger, anlæg og arealer under Børne- og Undervisningsudvalgets område. 

Udlån og leje

Udlån og udleje af lokaler og anlæg i de under udvalget hørende ejendomme til foreninger m.v. 
Udlån og leje af kommunens idrætsanlæg og fritidsanlæg.

Bibliotekerne

Derudover varetager forvaltningen kommunens kulturelle-, biblioteks-, fritids- og idrætslige opgaver, herunder opgaver vedrørende Biblioteksvæsen, bortset fra skolebiblioteker.

Musik og Museer

Endeligt har Børne- og Kulturforvaltningen ansvaret for museumsforhold, musikaktiviteter, musikskolen, teater og biografforhold, folkeoplysning, herunder voksenundervisning og fritids- foranstaltninger for børn og unge.

 

Børne- og kulturdirektør 
Thomas Berlin Hovmand

 

Forvaltninger